Dyskusja „czy reklama jest sztuką, czy nauką” jest równie długa jak biznes reklamowy. Jeśli mielibyśmy określić swoją odpowiedź na to pytanie, to Feno jest reklamowym technologiem.

Budujemy skalowalne modele komunikacji adresowane
do wybranych grup odbiorców. Łączymy pespektywy strategii, kreacji i mediów, żeby… sprzedawać. Bo budowanie marki i dobra komunikacja są przede wszystkim narzędziami rozwoju biznesu. Niedawno dowiedziałam się, że książka How Brands Grow, Byrona Sharpa sprzedała się na świecie w 100.000 egzemplarzy od publikacji w 2008 roku. To jednak mało, jak na jedną
z najpoważniejszych pozycji w marketingu, skutecznie polemizująca z biblią marketingu Kotlera. Byron Sharp proponuje nam evidence-based marketing, w którym zamiast wzajemnie sprzecznych i niejasnych marketingowych przekonań, formułuje jasne
i konkretne prawa definiujące efekty biznesowe marketingu.

Jean Michel Basquiat/Andy Warhol. Ailing Ali in Fight of Life, 1984
Image source: https://larevolucionserapatrocinada.wordpress.com/
2015/08/04/jean-michel-basquiatandy-warhol-ailing-ali-in-fight-of-life-1984/

Doskonałym uzupełnieniem dla Praw Wzrostu są badania dotyczące efektywności prowadzone od szeregu lat przez IPA i nieoceniony duet Les Binet i Peter Field (Institute of Practitioners in Advertising).

Efektywność jest terminem odmienianym we wszystkich przypadkach w odniesieniu do planowania i zakupu mediów, ale wydaje się, że niewiele wiadomo o efektywności w odniesieniu do strategii i kreacji reklamowej. Mówienie o big insights i big strategies jest bardzo ważne, ale je definiować bez wiedzy co działa a co nie działa.

Podział 60/40

Badania sugerują, że optymalny podział środków inwestowanych w budowanie marki i aktywacje sprzedażowe to średnio 60% na markę i 40% na aktywacje.

Naszą kluczową wytyczną strategiczną jest model 60/40 wypracowany w badaniach Binet/Field. Określa on efektywny podział działań między długoterminowym budowaniem marki
i krótkoterminowym budowaniem sprzedaży (brand/ activation sweetspot). Pracujemy na frameworku Fame-Feeling-Fluency wypracowanym przez Firmę Konsultingową System1, który bazuje na insightach z ekonomii behawioralnej i wnioskach z najlepszych światowych kampanii.

Cenimy wyzwania, nad którymi musimy mocno pochylić głowy i zaproponować efektywne podejście do komunikacji. Nasz zespół to grono doświadczonych praktyków reklamy, którzy z niejednego pieca … odpowiadali na briefy. W jednym zespole analizujemy badania, opracowujemy koncepcje kreatywne i liczymy zasięgi oraz konwersje. Pracujemy na danych, liczbach i faktach. Liczby inspirują kreację, nie ograniczają jej. Takie podejście powoduje, że nie tworzymy tylko KV i spoty, ale rozwiązujemy wyzwania biznesowe.

Porozmawiajmy.