Planowanie i zakup mediów

Wysokie kompetencje mediowe to nie tylko domena domów mediowych. Naszą silna stroną jest łączenie perspektywy idei i mierzalnych celów biznesowych. Członkowie naszego zespołu mediowego pracowali
na największych budżetach na polskim rynku, odbierając za efekty swych prac wiele nagród Effie a nawet Canneńskie Lwy. Optymalizacja kampanii oznacza dla nas rzetelną ocenę budżetów pod kątem wyznaczonych celów, zrównoważenie długofalowych celów brandowych i krótkookresowych celów sprzedażowych oraz stałe weryfikowanie przyjętych założeń.

  • strategia mediowa
  • optymalizacja kampanii
  • (ALT, digital, social media)
  • kampanie performance
  • raporty: TGI, analiza konkurencji