Kompetencje

City handlowy: obsługa digital

BIK: strategia marki

City Handlowy

Lipiec 2019

Kampania digital, która ma realizować zarówno cele wizerunkowe, jak i lead-generation dla karty kredytowej z całą masą z pozoru mało atrak- cyjnych benefitów? Lubimy trudne briefy, jednak nikt wcześniej w agencji nie miał na stole briefu tak trudnego jak ten.
I tu pojawiło się mgliste wspomnienie singapurskiego kejsu dla zupek Kelloggs…
To cut the story short, nasza najlepsza kampania 2019 roku, zgłoszona do szeregu konkursów reklamowych w Polsce i Europie. Kampania,
która zmieniła podejście do marketingu digital
w Citi, teraz przekładana na inne rynki.
Innowacyjna, sprytna, w punkt! Najlepiej historię tego rozwiązania opowiada poniższy case.

Zakres działań:
Media społecznościowe, promocja,
performance marketing

Case study