Kompetencje

BIK: strategia marki

BIK: strategia marki

Biuro Informacji Kredytowej

Maj 2020

Zdefiniowaliśmy długofalową strategię komunikacji, launchującą markę BIK na rynku detalicznym. Chwilówka bez BIK-a! Z takich ogłoszeń na słupach masowi konsumenci kojarzą BIK – bardziej jako para-rządową instytucję niż markę, która ma im coś wartościowego do zaproponowania. Unikalnie połączyliśmy marketing, produkt i sprzedaż! Efekty naszych działań będziecie obserwować przez kolejne 3 lata na poziomie identyfikacji wizualnej, nowej platformy komunikacji i pełnego przemodelowania komunikacji marki.

Zakres działań:
Przygotowanie warsztatów, opracowanie strategii marki

Warsztaty z ekonomii behawioralnej były jednym z kluczowych etapów pracy strategicznej.
Na warsztatach z klientem wykorzystaliśmy również value proposition i business model canvas.


Referencja klienta

„Biuro Informacji Kredytowej S.A. współpracuje z agencją Feno przy realizacji projektu opracowania strategii komunikacji dla biznesu detalicznego BIK.

Pragniemy wyrazić zadowolenie z realizacji projektu pod względem zaangażowania agencji, zaproponowanych metod pracy oraz profesjonalizmu zespołu projektowego. Zlecenie powierzone agencji wymagało wielomiesięcznej pracy, łączącej wiele pól kompetencji i umiejętności współpracy z zespołami Komunikacji i Produktu po stronie BIK.

Możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować Feno do realizacji projektów w obszarze strategii komunikacji.”

Paweł Szarkowski
Dyrektor Departamentu
Marketingu i PR